Fel annonsforum?

Vad är det som styr annonseringen på kvällsposten? Notera rubriken för artikeln och därefter den blå och stora annonsen. Nog för att det redaktionella ska vara friställt det ekonomiska i form av annonsörer för att undvika situationer där annonsörer ställer redaktionella krav, men finns det en gräns? 

JAG vill i alla fall INTE åka båt..

Preskribitionstiden försvinner, är det korrekt?

Det är inte mycket jag och regeringen har gemensamt när det handlar om kriminalpolitik, men nu anser jag förvirrande nog att regeringen tänker rätt. Frågan det berör är naturligtvis förslaget om att man vill slopa preskribitionstiden för grova brott, där olösta mord kanske är det som mest förtjänar en evig  jakt på upprättelse. Ej att förglömma, statsministermordet för snart 25 år sedan som förblir en olöst gåta.

Men det är klart, en slopad preskribitionstid kan förvisso ha effekten av att sanningen till slut blir lättare att få fram. Om nu preskribitionstiden skulle ta slut, kan det möjligen ha effekt av att alla kort skulle läggas på bordet av gärningspersonen? Poänglöst i den meningen att man inte kan vidta rättsliga åtgärder, kanske meningsfullt då sanningen till slut kommer fram. Å andra sidan igen kommer den typen av erkännande aldrig kunna bevisas av rättsväsendet, då det helt ekelt inte finns något att bevisa. En Palmemörade skulle kunna dra in miljoner på att turnera runt med föreställningen, ”därför sköt jag Palme”. Osmakligt och osannolikt, men fullt möjligt.

Frågan om att eventuellt kunna nå upprättelse och rättvisa i den rättsstat som Sverige trots allt är borde ses som viktigare än att sluta utreda. Det är ingen fråga om resurser, det är knappast som så att hela polisavdelningar utreder 20 år gamla mord. Kommer nya spår upp arbetas det naturligtvis på det, men det är inte märkvärdigare än vilket rättsfall som helst.

Nu, åter till didaktiken.

RSS 2.0